Aerodrom je smješten u Pribislavcu (462331.54 N, 0163001.21 E) na 513ft ASL, 5km istočno od Čakovca, spada u kategoriju aerodroma namijenjenih za povremeni zračni prijevoz, školovanje i sport. Operator aerodroma je Aeroklub Međimurje.

Za prihvat i otpremu zrakoplova koristi travnatu uzletno-sletnu stazu dimenzija 1050 x 42m, koja se proteže u smjeru 029.83° / 209.83°, oznaka 03 / 21, nema opremu za noćno letenje i instrumentalno slijetanje.

ATS nema radno vrijeme, već je dostupan za vrijeme aktivnosti na 123.500 MHz, pozivna oznaka je “Čakovec radio“. Ukoliko nije moguće uspostaviti vezu, potrebno je emitirati poruku o namjeri na slijepo.

Aerodrom spada u kat. 1 vatrogasnu kategoriju (kat. 2 uz prethodnu najavu), korištenje hangara i manji popravci zrakoplova su mogući na zahjtev, ne postoji terminal za prihvat opreme i putnika.

 

Dokumenti:

Čakovec2017_AIP-LOWER_en-eff05JAN2017

Čakovec2017_LDZA_ATCSMAC_eff02FEB2017

Letenje jedrilicama i padobranski skokovi unutar zračnog prostora LDVC, odnosno zone namjenjoj tim aktivnostima regulirani su suglasnostima Hrvatske kontrole zračne plovidbe:

Čakovec2017-jedrilice-padobrani_VFR_01Jun2016

SUglasnost HKZP – Jedrilice

Suglasnost HKZP – Padobranski skokovi

ldvc