Redovna godišnja skupština Aerokluba

U petak, 21. veljače 2020., s početkom u 19h u prostorijama male dvorane društvenog doma u Pribislavcu,
održat će se REDOVNA SKUPŠTINA AEROKLUBA sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor tijela Skupštine a) radno predsjedništvo b) verifikaciona komisija c) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  1. Izvješće verifikacione komisije
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Podnošenje izvještaja za 2019. godinu
  a. izvješće predsjednika o radu kluba u 2019. godini
  b. izvješće voditelja sekcija
  c. izvješće o financijskim i blagajničkim poslovima u 2019. godini
  d. Nadzornog odbora
 4. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
 5. Plan rada i usvajanje programa rada i financijskog plana za 2020. godinu
 6. Obraćanje gostiju i uzvanika
 7. Ostala pitanja i prijedlozi