AIR TRAKTOR

AIR TRAKTOR

U floti aerokluba ne nalaze se samo zrakoplovi, već i neka radna vozila bez kojih bi letne aktivnosti bile upitne – jedno od njih je i ovaj stari IMT, koji baš kao i zrakoplovi traži adekvatno održavanje od strane stručnog osoblja