Modelari AKM nikad ne spavaju

Modelari AKM nikad ne spavaju

Modelari Aerokluba “Međimurje” nikad ne spavaju….