Šmirglanje VUK-T

Šmirglanje VUK-T

Nema odmora dok traje obnova! Ekipa “kirurga” Aerokluba Međimurje započela je danas obnovu jedrilice VUK-T 🙂