POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

članovima Skupštine Aerokluba Međimurje

gostima

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Temeljem članka 30. i 31. Statuta Aerokluba Međimurje, sazivam redovno zasjedanje Skupštine u petak, 29. rujna 2017. godine s početkom u 19:30 sati u Scheierovoj zgradi u Čakovcu, Matice hrvatske 1.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3. Izbor verifikacijskog povjerenstva

4. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva

5. Izvješće o radu Aerokluba Međimurje za 2016. godinu

6. Plan rada za 2017. godinu i prijedlog za 2018. godinu

7. Rasprava o izvještajima i planovima

8. Odluke o prihvaćanju izvještaja i planova

9. Obraćanje gostiju i uzvanika

10. Ostala pitanja

U 18:30 sati održava se Skupština Zajednice tehničke kulture Međimurske županije, u nastavku Skupštine, održati će se Skupština Aerokluba „Međimurje“ i obilježavanje 70 godina kontinuiranog djelovanja kluba.

Pozivamo sve članove Aerokluba i goste da nazoče i Skupštini Zajednice tehničke kulture Međimurske županije.

Molimo sve pozvane da se odazovu na sjednicu u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju predsjedniku ili tajniku.

Tajnik:

Damir Varošanec

Predsjednik:

Zlatko Železnjak