CACIL 2017

CACIL 2017

U nedjelju, 26. ožujka, Aeroklub Međimurje je na Aerodromu Čakovec/Pribislavec ugostio Klub Hrtova Hrvatske koji je održao četvrtu međunarodnu utakmicu u lovu na umjetni mamac – CACIL Pribislavec.