Vaganje C172

Vaganje C172

Ekipa aerokluba Međimurje je obavila vaganje (određivanje težišta) na C172, te je pripremila za 50-satni servis.