Redovna godišnja izvještajna Skupština

Redovna godišnja izvještajna Skupština

Aeroklub Međimurje 15.04.2016.g. (petak) u  19.00 sati u maloj dvorani Društvenog doma u Pribislavcu održava redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu.
1. Otvaranje Skupštine i izbor tijela Skupštine
a) radno predsjedništvo
b) verifikacijska komisija
c) zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Podnošenje izvještaja za 2015. godinu
a. izvješće predsjednika o radu kluba u 2015. godini
b. izvješće voditelja sekcija
c. izvješće o financijskim i blagajničkim poslovima u 2015. godini
d. izvješće nadzornog odbora
5. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih
6. Plan rada i usvajanje programa rada i financijskog plana za 2016. godinu
7. Obraćanje gostiju i uzvanika
8. Ostala pitanja i prijedlozi